• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công Trình DD&CN

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành xây dựng; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng.

1. 2 Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

b. Theo định hướng ứng dụng

Giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3. Thời gian và hình thức đào tạo

-1,5 năm

4. Đối tượng tuyển sinh và môn thi tuyển sinh

4.1 Về văn bằng

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và phù hợp hoặc ngành gần.

            - Danh mục các ngành đúng và phù hợp: Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

            - Danh mục các ngành gần: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật công trình biển, Xây dựng thủy lợi-thủy điện, Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Xây dựng cầu đường, Tin học xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

        4.2 Môn thi

            - Ngoại ngữ, Cơ học kết cấu, Kết cấu công trình

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: