• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thành tích nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Thành tích nghiên cứu khoa học của Giảng viên Thành tích nghiên cứu khoa học của Giảng viên Thành tích nghiên cứu khoa học của Giảng viên

 

Đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2015-2016

Pede elit nibh at risus tempus. Nulla semper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy et Donec et. Hendrerit velit

Mời tham dự Seminar: kháng chấn và độ tin cậy công trình

Nean pharetra faucibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et .Fames pede elit nibh at risus tempus.

Hội nghị NCKH sinh viên Khoa XD DD&CN (2)

Sibus eu laoreet nunc. Tincidunt nulla a Nulla eu convallis scelerisque sociis nulla interdum et. Fames pede elit nibh at risus tempus.

Tham dự Hội nghị NCKH cấp Trường 2015

La semper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy et Donec et. Hendrerit velit orci sagittis eu

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: