• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bộ môn thi công

Họ tên Liên hệ Nhiệm vụ

TS. Lê Khánh Toàn

Trưởng Bộ môn

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0913469869

- Quản lý và chịu trách nhiệm việc biên soạn giáo trình, bài giảng, đề thi các học phần bộ môn phụ trách.

- Phân công, báo giảng các học phần liên quan.

- Tổ chức các buổi học thuật trong bộ môn.

- Tổ chức bồi dưỡng giảng viên trẻ, dự giờ, giảng thử.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Phụ trách công tác công đoàn khoa.

NCS. Đặng Hưng Cầu

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0903415619

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Đồ án Kỹ thuật thi công,

- Đồ án tổ chức thi công

- Hỗ trợ các môn: Tổ chức thi công,

- An toàn lao động,

- Công nghệ thi công hiện đại,

- Kỹ thuật thi công.

ThS. Nguyễn Phước Bình

Giảng viên chính

Thỉnh giảng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915160879

- Máy xây dựng

ThS. Nguyễn Khánh Linh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0934789444

- Phụ Trách Bộ Môn Máy chuyên dùng cho ngành Xây dựng và Vật liệu XD

- Thực tập công nhân

ThS. Phan Quang Vinh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982441617

- Kỹ thuật thi công

- Công nghệ thi công hiện đại

- Tổ chức thi công

- Đồ án Kỹ thuật thi công

- Đồ án tổ chức thi công

- An toàn lao động

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

PGS.TS. Đặng Công Thuật

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+84 913 527757

- Phụ trách các công tác đào tạo bậc đại học: lên chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; đảm bảo chất lượng đào tạo; lập và đánh giá chương trình đào tạo định kì; quảng bá tuyển sinh.

- Phụ trách công tác sinh viên: xét điểm rèn luyện, học bổng, kỷ luật sinh viên.

- Phụ trách ISO, công tác kiểm định, đánh giá trong và ngoài.

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học.

- Quản lý hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế.

- Theo dõi hoạt động của Liên Chi đoàn khoa, thông tin lên trang web.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

TS. Phạm Mỹ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905955069

- Kỹ thuật thi công

- Tổ chức thi công

- Đồ án Kỹ thuật thi công

- Đồ án tổ chức thi công

- An toàn lao động

- Nhập môn ngành

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Tham gia giảng dạy cao học

ThS. Lê Ngọc Quyết

Giảng viên

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0905.138257

- Hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc

- Kỹ thuật thi công

- Tổ chức thi công

- Đồ án Kỹ thuật thi công

- Đồ án tổ chức thi công

- An Toàn Lao Động

- Kinh tế ngành, Anh văn chuyên ngành

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Phụ trách đoàn thanh niên

TS. Trần Thị Xuân Thanh

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983365901

- Hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản

- Kỹ thuật thi công

- Tổ chức thi công

- Đồ án Kỹ thuật thi công

- Đồ án tổ chức thi công

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

ThS. Đinh Ngọc Hiếu

Giảng viên

NCS

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Soongsil, Hàn Quốc

 

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: