• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bộ môn kết cấu

Họ tên Liên hệ Nhiệm vụ

ThS. Bùi Thiên Lam

Trưởng Bộ môn

Bí thư Chi Bộ

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0903575643

- Quản lý và chịu trách nhiệm việc biên soạn giáo trình, bài giảng, đề thi các học phần bộ môn phụ trách.

- Phân công, báo giảng các học phần liên quan.

- Tổ chức các buổi học thuật trong bộ môn.

- Tổ chức bồi dưỡng giảng viên trẻ, dự giờ, giảng thử.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

- Trợ giúp công tác quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp.

 

   

ThS. Trịnh Quang Thịnh

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0914146363

- Kết cấu bê tông cốt thép 1,2

- Kết cấu BTCT đặc biệt

- Đồ án bê tông cốt thép 1,2

- Nhà nhiều tầng

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Nghiên cứu khoa học theo quy định

ThS. Nguyễn Tấn Hưng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913404745

- Kết cấu thép 1,2

- Kết cấu thép đặc biệt

- Đồ án kết cấu thép

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Nghiên cứu khoa học theo quy định

ThS. Nguyễn Thạc Vũ

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913430034

- Cơ học kết cấu 1, 2

- Tin học ứng dụng

- Phương pháp tính

- Hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp

- Nghiên cứu khoa học theo quy định

ThS. Phan Đình Hào

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979391488

- Cơ học kết cấu 1,2

- Cơ học công trình

- Lý thuyết đàn hồi

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

ThS. Đinh Thị Như Thảo

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983640765

- Cơ kết cấu 1,2

- Lý thuyết đàn hồi

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

TS. Trần Anh Thiện

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0914333248

- Kết cấu bê tông cốt thép 1, 2

- Kết cấu BTCT đặc biệt

- Đồ án BTCT 1, 2

- Phương pháp tính

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Giảng dạy cao học

PGS.TS. Trần Quang Hưng

Trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947 747576

- Quản lý tổ chức, nhân sự.

- Xây dựng chiến lược phát triển.

- Phụ trách công tác xây dựng chương trình cao học.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng

- Phụ trách quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp, cơ quan bên ngoài

- Phụ trách cơ sở vật chất.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

ThS. Vương Lê Thắng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905554047

- Kết cấu bê tông cốt thép 1, 2

- Đồ án BTCT 1, 2

- Hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp

- Hướng dẫn thực tập

- Nghiên cứu Khoa học theo quy định

ThS. Phan Cẩm Vân

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905606811

- Kết cấu thép 1,2

- Kết cấu thép đặc biệt

- Đồ án kết cấu thép

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905851222

- Kết cấu thép 1,2

- Đồ án kết cấu thép

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Toán chuyên ngành, Anh văn chuyên ngành

- Tham gia giảng dạy cao học

- Nghiên cứu Khoa học

ThS. Bùi Quang Hiếu

Giảng viên, NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918098406

- Hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Yokohama, Nhật Bản

- Phương pháp tính

- Tin ứng dụng & TH

- Tiếng Anh chuyên ngành XD

- Toán chuyên ngành

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

TS. Nguyễn Quang Tùng

Giảng viên

Bí thư LCĐ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0906597007

- Giảng dạy các học phần:Kết cấu bê tông cốt thép 1,2; Đồ án bê tông cốt thép 1,2; Hướng dẫn TTTN, ĐATN.

- Tham gia giảng dạy cao học.

- Kiêm nhiệm nhiệm vụ giáo vụ: tiếp nhận và xử lí thông tin từ phòng Đào Tạo, phòng Công tác sinh viên; xử lí và cùng với thư kí khoa lưu trữ các hồ sơ liên quan đến sinh viên; trợ giúp BCN khoa về chương trình đào tạo; tư vấn cho sinh viên về học tập.

- Nghiên cứu Khoa học

ThS. Lê Vũ An

Giảng viên

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984410541

- Cơ kết cấu 1,2

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

ThS. Lê Bá Định

Giảng viên

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0988689996

- Hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Queensland, Úc chuyên ngành Bê tông cốt thép ở môi trường nhiệt độ cao

- Kết cấu thép 1,2

- Chuyên đề kết cấu thép

- Đồ án kết cấu thép

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

- Nghiên cứu Khoa học

ThS. Lê Xuân Quang

Giảng viên,

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989883135

- Hiện đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Queensland, Úc chuyên ngành Bê tông cốt thép ở môi trường nhiệt độ cao.

ThS. Phạm Ngọc Vinh

Giảng viên,

NCS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0905042294

- Kết cấu BTCT 1,2

- Đồ án BTCT 1,2

TS. Nguyễn Văn Chính

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hiện đang làm Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (Postdoc) tại Đại học Sheffield Hallam, Anh

- Kết cấu BTCT 1,2

- Đồ án BTCT 1,2

ThS.Lê Cao Tuấn

Giảng viên 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987840863

- Cơ học kết cấu 1,2

- Cơ học công trình

- Thí nghiệm công trình

- Hướng dẫn TTTN, ĐATN

   
SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: