• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Văn thư giáo vụ

Họ tên Liên hệ Nhiệm vụ

CN. Trần Thị Lan Oanh

Thư ký Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0902150250

- Quản lý công văn đến-đi.

- Lưu trữ công văn theo ISO, trực điện thoại.

- Tiếp và hướng dẫn sinh viên, khách đến liên hệ.

- Thông tin mọi công việc liên quan đến các thành viên khoa.

- Hỗ trợ BCN các mặt liên quan.

- Hỗ trợ giáo vụ về quản lí điểm, lập danh sách thi, thông tin sinh viên.

ThS Nguyễn Khánh Linh

Giáo vụ Khoa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thuộc bộ môn thi công

- Kiêm nhiệm nhiệm vụ giáo vụ: tiếp nhận và xử lí thông tin từ phòng Đào Tạo, phòng Công tác sinh viên; xử lí và cùng với thư kí khoa lưu trữ các hồ sơ liên quan đến sinh viên; trợ giúp BCN khoa về chương trình đào tạo; tư vấn cho sinh viên về học tập.

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: