• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Lãnh đạo Khoa

Họ tên Liên hệ Nhiệm vụ

PGS.TS Trần Quang Hưng

Trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+84 947 747576

- Quản lý tổ chức, nhân sự.

- Xây dựng chiến lược phát triển.

- Phụ trách công tác xây dựng chương trình cao học.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng

- Phụ trách quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp, cơ quan bên ngoài

- Phụ trách cơ sở vật chất.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

PGS.TS. Đặng Công Thuật

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên cao cấp

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+84 913 527757

- Phụ trách các công tác đào tạo bậc đại học: lên chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo; đảm bảo chất lượng đào tạo; lập và đánh giá chương trình đào tạo định kì; quảng bá tuyển sinh.

- Phụ trách công tác sinh viên: xét điểm rèn luyện, học bổng, kỷ luật sinh viên.

- Phụ trách ISO, công tác kiểm định, đánh giá trong và ngoài.

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học.

- Quản lý hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế.

- Theo dõi hoạt động của Liên Chi đoàn khoa, thông tin lên trang web.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định.

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://khoaxdddcn.edu.vn

 

Liên kết

Switch mode views: