• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
a1

CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Văn phòng làm việc

Diện tích 270m2 gồm:
- Văn phòng Ban chủ nhiệm khoa
- Phòng họp, Văn thư, giáo vụ
- Văn phòng các Bộ môn
- Văn phòng chương trình liên kết Việt – Nhật
- Văn phòng đại diện tập đoàn thép JFE Nhật Bản

2. Phòng thí nghiệm Kết cấu công trình và xưởng thực tập công nhân

Diện tích 600m2 với nhiều thiết bị cơ bản và hiện đại phục vụ tốt cho đào tạo đại học và sau đại học cũng như nghiên cứu khoa học. Sinh viên cũng có thể thực hành các công tác chính trong thi công công trình với đầy đủ các dụng cụ cần thiết.

 
SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://ce.dut.udn.vn

 

Liên kết

Switch mode views: