• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chương trình Kỹ thuật Công Trình Xây dựng

Tên chương trình:         Kỹ thuật Công trình xây dựng

                                          Civil Engineering

Mã ngành đào tạo:       52580201

Trình độ đào tạo:          Đại học                 Loại hình đào tạo: Chính quy         

SmartNews.Com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113842740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn 

Webiste: http://ce.dut.udn.vn

 

Liên kết

Switch mode views: